Projekt részletei

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.5-16-2016-00539

Kedvezményezett neve:  Swimming Pentathlon Club Egyesület

A projekt címe:  Közös jövő

Támogatás összege:  24.608.460 Ft

A támogatás mértéke:  100%

A projekt tervezett befejezési dátuma:  2020.09.01.

A projekt tartalmának bemutatása:    Miskolc város Önkormányzata a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési tervében célként jelölte meg a különböző generációk egymáshoz közelebb hozását, az idősek társadalmi elfogadásának és befogadásának erősítését. A projekt egyrészét az Önkéntesség témaköré csoportosítottuk és ezzel párhuzamosan a közösségek és a családok szorosabb kapcsolatának fejlesztése a cél. Programok  megvalósításánál törekszünk, a HEP-ben megfogalmazott célokhoz szakmailag hozzájárulni.